Kaip pakeisti nešiojamo kompiuterio ekraną?

Kaip pakeisti nešiojamo kompiuterio ekraną?

Jeigu norite patys pasikeisti nešiojamo kompiuterio ekraną, prieš jį pirkdami būtinai įsitikinkite, koks modelis Jums reikalingas. Tą galite padaryti pasikonsultavę su SCREENSHOP.LT konsultantais.

Kad išvengtumėte trumpo jungimo, prieš pradedant ardyti kompiuterį pirmiausia iš jo ištraukite maitinimo laidą bei išimkite bateriją!

Žinsnis Nr. 1: suraskite ekrano rėmelio tvirtinimo vietas

Padėkite kompiuterį ant stalo ar kito stabilaus paviršiaus. Atlenkite ekraną ir suraskite rėmelio kampuose esančias gumines varžtų apsaugas, apvalias arba stačiakampes. (Jeigu apsaugų nėra, pereikite prie Žingsnio Nr. 2). Plonu ir aštriu daiktų švelniai kilstelėkite apsaugą ir įsitikinkite, kad toje vietoje tikrai yra varžtelis (tokių apsaugų ant rėmelio įprastai būna 2 arba 4). Nuimkite visas apsaugas, atsukite varžtus ir juos saugiai padėkite į vieną vietą.

Žingsnis Nr. 2: nuimkite ekrano rėmelį

  Kai varžtai jau atsukti ir išimti, švelniai užkiškite pirštus už apatinės rėmo dalies centro bei švelniai truktelkite savęs link. Toje vietoje rėmelis turėtų trakštelti ir atšokti. Tuomet procesą kartokite kol atšoks šonai ir viršus. Rėmelį atsargiai ištraukite iš laikiklių (lankstų) vietos. Suraskite varžtus, kuriais ekranas priveržtas prie ekrano dangčio arba prie metalinių rėmelių (lankstų) šonuose. Jeigu ekranas paprasčiausiai pritvirtintas prie ekrano dangčio, varžtus atveržkite ir saugiai padėkite atokiau. Jeigu ekranas pritvirtintas prie lankstų, kad lengviau išsiimtų ekranas šiek tiek atlaisvinkite apatiniuose kampuose esančių lankstų varžtus, tačiau jokių būdu jų neišsukite! Dabar ekraną šiek tiek atverskite ir atveržkite varžtelius, kuriais jis pritvirtintas prie lankstų (įprastai būna 4 vnt.). Ekraną atsargiai paguldykite ant klaviatūros. (Beje, kartais prie ekrano nugarėlės būna priklijuotas interneto kameros laidas, tad jį atsargiai atklijuokite.)

Žingsnis Nr. 3: atjunkite seną ir prijunkite naują ekraną

  Paguldę ekraną ant klaviatūros pamatysite į jo jungtį įkištą plokščią laidą. Švelniai jį atjunkite. Paimkite naują ekraną, išimkite iš antistatinio maišelio. Maišelį patieskite ant klaviatūros, nuo ekrano nuimkite apsauginę plėvelę ir paguldykite ekraną ant maišelio. Įkiškite plokščią laidą į ekrano jungtį ir lipnia juosta vėl priklijuokie laidą prie pačio ekrano nugarėlės, kad laidas su laiku neišsitrauktų. Dabar įstatykite ekraną atgal į jį laikančius rėmus ir įveržkite reikiamus varžtelius, kad jis vėl tvirtai laikytųsi rėmeliuose.

Žingsnis Nr. 4: ekrano testavimas

  Kai jau ekranas pritvirtintas prie jį laikančių metalinių rėmelių pats laikas jį ištestuoti! Įkiškite pakrovėją į rozetę, o kitą galą į kompiuterio maitinimo lizdą. Paspauskite įjungimo mygtuką. Jeigu ekranas neveikia – grįžkite prie ekrano pajungimo etapo ir patikrinkite ar gerai prijungėte plokščią laidą. Jeigu kompiuteris rodo vaizdą – išjunkite jį ir ištaukite maitinimo laidą.

Žingsnis Nr. 5: kompiuterio surinkimas

  Priveržkite ekrano apačioje esančius varžtus lankstuose, kuriuos atlaisvinote, kad lengviau išsiimtų ekranas. Paimkite plastikinį ekrano rėmelį ir įstatykite į apačioje esančią lankstų vietą bei švelniai prispauskite prie ekrano dangčio vieną kampą. Turi pasigirsti trakštelėjimas ir rėmelis toje vietoje prisitvirtins. Taip švelniai spaudinėkite visą rėmelį, kol jis visas prisispaus prie korpuso. Tuomet įstatykite išimtus varžtelius į rėmą ir juos priveržkite. Varžtus uždenkite guminėmis varžtų apsaugomis. Įstatykite atgal bateriją ir sėkmingai naudokitės sutaisytu kompiuteriu!

Dėmėsio: kadangi kiekvienas kompiuterio modelis yra specifinis, ši ekrano keitimo instrukcija Jums padės suprasti, kokius žingsnius reikia atlikti keičiant ekraną, tačiau negarantuoja, kad Jūsų kompiuteris ardysis identiškai, kaip čia nurodyta. Ardydami kompiuterį naudokite visas saugumo priemones, kad išvengtumėte sužalojimų ar kompiutero sugadinimo. SCREENSHOP.LT neatsako už kompiuterio ar naujo ekrano sugadinimą, jeigu jis buvo keičiamas ne SCREENSHOP.LT servisuose.